Prosjektadministrasjon
og eiendomsrådgivning

Over 30 års erfaring

Prosjektadministrasjon og eiendomsrådgivning

Over 30 års erfaring

OTC har fokus på å medvirke til verdiskapning for våre kunder.

OTC et lokalt firma med kompetanse innen prosjektadministrasjon og eiendomsrådgivning. Vi har et bredt produktspekter og har samarbeider med flere firma innen våre kompetanseområder.

OTC har god kompetanse og erfaring innen prosjekt- og byggeledelse, verneledelse, eiendomsutvikling, byggelånskontroll, verdivurderinger og tilstands-kvalitetskontroll. OT har over 30 års erfaring.

Vår målsetning er at vi gjennom effektivitet, fleksibilitet og kvalitet skal oppfattes av våre kunder som en av lokalmarkedets mest attraktive samarbeidspartner innen prosjektadministrasjon og eiendomsrådgivning. Vi er svært tilpasningsdyktige uavhengig av oppdragets størrelse.

Kompetanseområder

Prosjekt administrasjon

PROSJEKTLEDELSE/BYGGHERREOMBUD

 • Ivaretakelse av byggherrens interesser
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Vurdere entrepriseform
 • Bistå gjennomføre prosjekt innenfor avtalte rammebetingelser
 • Forestå og gjennomføre anbud, kontrahering, bygging og overtakelse
 • Prosjektevaluering i alle faser
 • Kravspesifikasjoner
 • Leietakerbistand

BYGGELEDELSE

 • Byggherrens representant på byggeplassen
 • Kontroll og styring av økonomi og fremdrift
 • Kontroll av teknisk og håndverksmessig utførelse
 • Rekvirere endrings- og tilleggsarbeider
 • Lede og referere møter og befaringer
 • Overtakelse og ferdigbefaring

Eiendomsrådgivning

Verdi og tilstandsvurderinger

 • Due diligence ved kjøp og salg av eiendom
 • Utarbeidelse av tiltaksplan med kostnadsvurderinger
 • Verdi- og leievurdering av eiendommer
 • Byggelånskontroll
 • Tomtevurdering
 • Vurdering av leietakers vedlikeholdsplikt

SHA/HM

 • SHA-oppfølging på byggeplass,
  KU og KP
 • SHA/HMS-ansvarlig på vegne av tiltakshaver, Byggherres SHA representant iht byggherreforskriften

KS OG FDV

 • Kvalitetssikring av byggeprosjekt
 • FDV- dokumentasjon – bistand/kontroll

SKADERÅDGIVNING/TILSTANDSKONTROLL MM

 • Kontraktsrådgivning
 • Vurdering av skader
 • Kontroll og vurdering av utførelse
 • Reklamasjonsbesiktigelse
 • Overtakelse og ferdigbefaring

Prosjekter