PROSJEKTADMINISTRASJON

PROSJEKTLEDELSE/BYGGHERREOMBUD

 • Ivaretakelse av byggherrens interesser

 • Budsjettering og økonomistyring

 • Vurdere entrepriseform

 • Gjennomføre prosjekt innenfor avtalte rammebetingelser

 • Forestå og gjennomføre anbud, kontrahering, bygging og overtakelse

 • Prosjektevaluering i alle faser

 • Kravspesifikasjoner

 • Leietakerbistand

BYGGELEDELSE

 • Byggherrens representant på byggeplassen

 • Kontroll og styring av økonomi og fremdrift

 • Kontroll av teknisk og håndverksmessig utførelse

 • Rekvirere endrings- og tilleggsarbeider

 • Lede og referere møter og befaringer

 • Overtakelse og ferdigbefaring

PROSJEKT
ADMINISTRASJON

PROSJEKTLEDELSE/
BYGGHERREOMBUD

 • Ivaretakelse av byggherrens interesser

 • Budsjettering og økonomistyring

 • Vurdere entrepriseform

 • Gjennomføre prosjekt innenfor avtalte rammebetingelser

 • Forestå og gjennomføre anbud, kontrahering, bygging og overtakelse

 • Prosjektevaluering i alle faser

 • Kravspesifikasjoner

 • Leietakerbistand

BYGGELEDELSE

 • Byggherrens representant på byggeplassen

 • Kontroll og styring av økonomi og fremdrift

 • Kontroll av teknisk og håndverksmessig utførelse

 • Rekvirere endrings- og tilleggsarbeider

 • Lede og referere møter og befaringer

 • Overtakelse og ferdigbefaring

EIENDOMSRÅDGIVNING

VERDI- OG TILSTANDSVURDERINGER

 • Due diligence ved kjøp og salg av eiendom

 • Utarbeidelse av tiltaksplan med kostnadsvurderinger

 • Verdi- og leievurdering av eiendommer

 • Byggelånskontroll

 • Tomtevurdering

 • Vurdering av leietakers vedlikeholdsplikt

HMS, KS OG FDV

 • HMS-oppfølging på byggeplass

 • HMS-ansvarlig på vegne av tiltakshaver

 • Kvalitetssikring av byggeprosjekt

 • FDV

SKADERÅDGIVNING/TILSTANDSKONTROLL

 • Kontraktsrådgivning

 • Vurdering av skader

 • Kontroll og vurdering av utførelse

 • Reklamasjonsbesiktigelse

 • Overtakelse og ferdigbefaring

EIENDOMS
RÅDGIVNING

VERDI- OG TILSTANDSVURDERINGER

 • Due diligence ved kjøp og salg av eiendom

 • Utarbeidelse av tiltaksplan med kostnadsvurderinger

 • Verdi- og leievurdering av eiendommer

 • Byggelånskontroll

 • Tomtevurdering

 • Vurdering av leietakers vedlikeholdsplikt

HMS, KS OG FDV

 • HMS-oppfølging på byggeplass

 • HMS-ansvarlig på vegne av tiltakshaver

 • Kvalitetssikring av byggeprosjekt

 • FDV

SKADERÅDGIVNING/
TILSTANDSKONTROLL

 • Kontraktsrådgivning

 • Vurdering av skader

 • Kontroll og vurdering av utførelse

 • Reklamasjonsbesiktigelse

 • Overtakelse og ferdigbefaring

Seek their input so you have a customer service essay better idea about what’s available.